Notícies

Seguiment de vespers des del 2016 al 2022 al Baix Montseny. Importants informacions sobre la vespa velutina

02 mar 2023

Segons ens informa Antoni Armengol, amb un treball de  gran magnitud, que en xifres implica haver fet un seguiment de 871 vespers, el que suposa 3300 desplaçaments, amb mes de 39400 kilòmetres de recorregut, i 1950 hores de feina. Informacions que es poden trobar en l’article publicat per Vespavelutina.cat i que poden  llegir-se àmpliament al final de aquesta presentació.

Cal remarcar també sobre el mateix article, que està completat amb quatre gràfiques, i amb diverses conclusions fetes després de set anys de seguiments, el que dona dades molt interessants a tenir en compte sobre el comportament de les abelles i en especial de la vespa velutina.

Afegir  també sobre la informació, la col·laboració del: “Projecte ECOAPÍCOLA” amb J.M.Bas i Nuria Roura de la Universitat de Girona; Kilian Sampol apicultor, i Jordi Artola,  DORCUS, observatori dels invertebrats

Aquestes informacions es poden veure en el link adjunt: