El món de les abelles

La associacio

Som un col·lectiu de gent que s’estima la natura, el patrimoni apícola i, en especial, tot allò que té de veure amb la vida que es dona en els boscos de Catalunya. Som conscients que cal protegir l’agricultura i els seus productes donat que creen riquesa i permeten obtenir collites que ens alimenten, i afavoreixen la  obtenció dels bens necessaris per les economies domèstiques i també per la prosperitat del nostre país.

Però el sector que més ens interessa dins del marc de la gestió de la producció dels aliments, és el món de les abelles. Creiem que les abelles tenen un paper molt important en la nostra vida, afavoreixen la biodiversitat amb la seva funció de pol·linitzadors, i permeten la reproducció de moltes especies botàniques i el més important, que els nostres arbres fruiters pol·linitzen i puguin donar-nos els fruits de que gaudim. 

Aquesta és la raó i el sentit de l’associació d’amics de les abelles. Es tracta de promoure tot allò que té a veure en fer conèixer les abelles, la apicultura antiga o les amenaces que avui tenen les abelles i el seu sector, i també els efectes de la mel, el pol·len , el pròpolis i altres derivats de les abelles per mantenir i millorar la nostra salut.

Si creus que a la societat li cal millorar l’interès sobre les abelles i el seu entorn, així com entendre amb profunditat el seu paper en una alimentació més saludable, no deixis de connectar amb nosaltres per compatir les nostres activitats, i si s’escau formar part del nostre col·lectiu de persones interessades en el món de les abelles.

Per contactar enviar missatge a info@amicsdelesabelles.cat