Notícies

La jornada “MÉS POL.LINITZADORS MES VIDA”, es porta a terme amb un èxit de ponències i de participació”

10 feb 2023

L’Ajuntament de Viladecans  va promoure ahir, una jornada orientada als pol·linitzadors i en especial a les abelles,  amb dos blocs de ponències, remarcables per la densitat dels temes tractats, també per la participació activa dels assistents i dels propis ponents, i per les informacions, propostes i opinions  aportades en el transcurs de l’acte.

Encarna Garcia, Tinenta d’Alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Viladecans, i  Albert Gasull, Director d’Espai Públic de l’Area Metropolitana de Barcelona, varen inaugurar l’acte,  moderat per la periodista científica Cristina Sáez, que va coordinar un total de 12 ponències, totes elles obertes a debat, bàsicament centrat amb l’objecte de la jornada, i també amb  aportacions remarcables respecte a la conservació dels pol·linitzadors i la practica de l’apicultura.

L’acte va propiciar també perquè La Directora de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Viladecans, Irma Fabró, ressaltés el paper de Viladecans com a ciutat capdavantera en el foment i defensa dels pol·linitzadors, fet que posteriorment va concretar el cap  del departament de Medi Natural de Viladecans, Joan Ramon Lucena, explicant en el marc de la jornada, el projecte “Bee Happy” que inclou l’espai “La Casa de les Abelles”, projecte dinamitzador en la tasca de conscienciar al ciutadà de les oportunitats que ofereix el paper de les abelles, que a mes de pol·linitzadors, son indicadors ambientals del territori.

A remarcar la ponència: “La conservació dels pol·linitzadors  i la practica de la apicultura, interessos i reptes compartits”, presentada per Joan Pino Vilalta, catedràtic d’ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

La  Associació “Amics de les Abelles de les Muntanyes de Prades”, que promou l’interès cultural i mediambiental, orientat bàsicament a les abelles, amb el seu paper en la pol·linització, però especialment en la elaboració de productes considerats com a elements bàsics en la alimentació de la ciutadania i del esser humà ja des de la prehistòria, va presentar en la ponència portada a terme per Joan Maria Llorens Molne, President de l’Associació d’Amics de les Abelles i Joan Solà Bosch, Alcalde de Riner, el projecte REDICAT que té com a  objecte la recuperació d’eixams d’abelles,  perdudes a les poblacions, i retornar-les al bosc on poden pol·linitzar el territori, en el que participen diversos ajuntaments a mes de l’Ajuntament de Viladecans i de Riner, com l’Ajuntament de Alcover i de Pujalt entre altres

A remarcar també,  que a l’acte varen assistir prop de cent persones, el que demostra la inquietud de la ciutadania, en especial dels joves, per la protecció de la natura i el medi ambient.