Notícies

"Brent's Bee Corridor" Iniciativa londinenca per a protegir les abelles

29 mai 2019

La sensibilització de la societat per a protegir les abelles va en augment, i les iniciatives també.

Londres una de les capitals del mon, ha decidit crear en el seu barri de Brent, un corredor de 11 Kms format per 22 prats i espais verds, on es plantaran diversos tipus de flors amb l'objecte d'atraure les abelles, i defendre-les de agressions del barri com la contaminació, fet que ha comportat la desaparició dels prats silvestres i amb ells de les abelles i la pol·linització que fan a la natura.

 

 

Des de la associació ens congratulem d'aquesta interessant iniciativa i convidem a les administracions locals, en especial les  poblacions catalanes importants a trobar alternatives que permetin combinar la creació d'espais verds a la ciutat, i la orientació dels mateixos a donar vida a les abelles i altres insectes que requereixen un habitat adient per sobreviure.

 

Per a mes informació consulteu el link:

https://lavozdeldespertar.com/?p=6514